ENTP

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (ENTP) yra taršos šaltiniai: iš jų į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalingi skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma ar kitos automobiliuose esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą.

Perdirbimo strategija turi du tikslus: sumažinti atliekų kiekį automobilio gamybos metu ir sumažinti atliekas automobilio gyvenimo pabaigoje. Visa tai padeda išsaugoti brangius gamtos išteklius.

Ši strategija paremta dviem principais:

- projektas orientuotas i perdirbimą,

- medžiagų ciklo vystymas ir įgyvendinimas automobilio gamyboje.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) perdirbimo apibendrinimas

Pristatymas

Paskutinis ENTP savininkas pristato automobilį ardytojui. Po patikrinimo ardytojas išduoda būtiną sunaikinimo sertifikatą.

ENTP apdorojimas prieš ardymą ir užterštumo mažinimas

Visų pirma yra nuimamas akumuliatorius ir išjungiamos oro pagalves. Po to ardytojas pašalina degalus ir visus eksploatacijos skysčius, t.y. variklio bei transmisijos alyvą, stabdžių bei aušinimo skystį.

Išardymas

Kitas žingsnis yra dalių išardymas siekiant parduoti jas kaip naudotas detales arba panaudoti kaip pagrindus restauruotoms detalėms. Plastmasė ir stiklas panaudojami perdirbimo tikslams, jei tai yra ekonomiškai įmanoma.

Saugojimas

Pavojingos aplinkai medžiagos yra surenkamos ir vėliau siunčiamos specializuotoms perdirbimo įmonėms, perdirbimui arba sunaikinimui.

Rūšiavimas

Automobilių gamintojai naudoja perdirbtas medžiagas, jei jų nauda yra techniškai įmanoma ir ekonomiškai įgyvendinama. Iš anksto paruoštos perdirbimui dalys pristatomos perdirbėjui, kuris surūšiuoja jas tolimesniam apdorojimui ir perdirbimui.

Perdirbimo technologija

Po ardymo išrūšiuotos dalys yra apdorojamos įvairiomis technikos priemonėmis tam, kad gautų medžiagas, kurias galima bus panaudoti kaip žaliavą.

Perdirbimas

Medžiagos po ardymo gali būti perdirbamos arba panaudojamos cemento pramonėje. Ši procesų grandis leidžia perdirbti 85% automobilio ir sumažina kenksmingų atliekų skaičių.

Mes priimame Jūsų eksploatuoti nebetinkamą transporto priemonę (ENTP) !

ENTP priėmimas

Nuo 2007 metų įsigaliojo ENTP priėmimo įstatymas, įpareigojantis gamintoją nemokamai priimti visus automobilius nepriklausomai nuo jų registravimo datos. Automobilio perdavimas jo savininkui nieko nekainuoja.

"Aeropolis" siūlo Jums galimybę gražinti savo ENTP .

Visos išardymo procedūros atitinka teisinius reikalavimus ir yra sertifikuotos nepriklausomų ekspertų pagal ENTP priėmimo įstatymą. Visi įrenginiai, procedūros ir priimamų bei išduodamų medžiagų dokumentacija yra papildomai tikrinama mūsų perdirbimo ekspertų. Tai vykdančių įmonių veikla atitinka reikalavimus.

Po Jūsų senojo automobilio perdavimo įgaliotajam asmeniui, bus išduotas sunaikinimo sertifikatas , kurio Jums reikia galutiniam automobilio išregistravimui. Vėliau, įgaliotasis asmuo, pasirūpins nekenksmingu aplinkai Jūsų automobilio perdirbimu.

Nemokamas ENTP perdavimas galimas tik įvykdant šias sąlygas:

- automobilis turi būti keleivinis iki 9 sėdimų vietų arba krovininis iki 3,5 tonos,

- automobilis turi būti registruotas Lietuvoje,

- automobilis negali turėti jokių pašalinių objektų,

- automobilio dokumentai turi būti perduoti kartu su automobiliu.

Kreipkitės:
UAB "Aeropolis"
Savanorių pr. 191, LT-02300 Vilnius, Lietuva